Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van PaginaMarkt.nl verklaart u akkoord te gaan met onze disclaimer en onderstaande gebruikersvoorwaarden:

Definities

Gebruikersvoorwaarden

Disclaimer

Alle informatie op PaginaMarkt.nl en op het domein www.paginamarkt.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op www.paginamarkt.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Grasbaal.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de op www.paginamarkt.nl verstrekte informatie, en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. Zij is tevens niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit geplaatste advertenties en transacties of contacten die daaruit volgen.